Bli medlem

Medlemsavgift
Medlemsavgiften i DHR Motala är under inträdesåret 150 kronor. Från och med andra året som medlem är medlemsavgiften 300 kronor.

Om ytterligare personer från samma hushåll önskar medlemskap är avgiften 100 kronor för första familjemedlemmen.
För  eventuellt övriga familjemedlemmar är medlemskapet gratis.

Vid önskat Medlemskap fyll i nedanstående Formulär

Ditt namn (obligatorisk)

Din adress (obligatorisk)

Postnr. (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt personnr. 10 siffror (obligatorisk)

Ditt telefonnummer(obligatorisk)

Jag har följande funktionsnedsättningar:


Annan funktionsnedsättning
Ingen funktionsnedsättning

Ditt meddelande